1 Radiumschoorsteen en binnenplein

De Radiumschoorsteen is een gemeentelijk monument en verwijst naar het rijke industriële verleden van deze plek. Hij staat fier in het midden en is naamgever, baken en icoon van dit nieuwe creatieve en culturele complex. In 2018 is de schoorsteen volledig gerestaureerd. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om de schoorsteen met verlichting nog prominenter het uithangbord van dit gebied te laten zijn.

2 Cokesfabriek

In het gebouw van architect Jan Wiebenga (1912) werden cokes en als bijproduct gas geproduceerd. Het is één van de oudste voorbeelden van het Nieuwe Bouwen in Nederland en één van de eerste gebouwen in Nederland dat is uitgevoerd in gewapend beton. Mede daardoor is het sinds 2005 een Rijksmonument. In verband met de verlegging van het Noorderbrugtracé is het noordelijk deel van het gebouw gesloopt. Het zuidelijk deel blijft staan. In december 2019 is de Cokesfabriek verkocht aan designer Valentin Loellmann en biedt nu onderdak aan een uniek atelierconcept..

3 LABgebouw

Het LABgebouw aan de Lage Frontweg was tot eind 2014 laboratorium, werkplaats, kantoor en opslag voor Rubber Resources. Vanwege de aanleg van het nieuwe Noorderbrugtracé is Rubber Resources verhuist naar de Beatrixhaven en is het LABgebouw leeg komen te staan. Het gebouw is nu herbestemd tot locatie voor culturele en (re)creatieve bedrijvigheid. Vanwege het experimentele en creatieve karakter van het gebouw, kiezen we ervoor om de oude laboratoriumfunctie van een deel van het gebouw prominent terug te laten komen in de naam: LABgebouw. Het LABgebouw is in afgelopen jaren fasegewijs opgeknapt en gereed gemaakt voor de huisvesting van (re)creatieve, culturele en ambachtelijke bedrijven. Inmiddelsr hebben diverse kleine creatieve ondernemers al onderdak gevonden in het pand. Grote spelers in het gebouw zijn Toneelgroep Maastricht en Radium Boulders.

4 Oud kantoor Radium en Vredestein (a.k.a. Kunstfront)

Op de hoek van de Lage Frontweg en de Cabergerweg staat het oude kantoor van Radium en Vredestein. Dit is een gemeentelijk monument dat tot eind 2019 op tijdelijk basis in gebruik was door het Kunstfront en Mandril. De komende tijd wordt het oude hoofdkantoor gerenoveerd in afwachting van een nieuwe bestemming.

5 De Gashouder

De Gashouder, is een voormalige gashouder op het industrieterrein Bosscherveld in Maastricht. Het gebouw uit 1956 is een gemeentelijk monument dat een plek krijgt in het nieuwe Frontenpark. Het bouwwerk heeft de vorm van een ronde koektrommel met een doorsnee van 43 meter, een hoogte van 16 m, een vloeroppervlak van 1.500 m² en een inhoud van 50.000 m³. Langs de rand van het platte dak loopt een balustrade. Het gebouw van plaatstaal valt op door de lichtgroene kleur. De deuropeningen zijn omstreeks 1966 aangebracht, nadat het gebouw door de komst van aardgas zijn oorspronkelijke functie (gasopslag) was kwijtgeraakt. Boven één van de deuren bevindt zich de oorspronkelijke drukmeter met daarop de naam van de fabrikant. In het interieur bestaat de vloer uit aan elkaar gelaste stalen platen. De Maastrichtse Gashouder is het laatst overgebleven exemplaar van de zeven of acht gashouders die ooit in Maastricht hebben gestaan.

6 Frontenpark

Door de aanleg van het nieuwe Noorderbrugtracé is aan de noordkant van de binnenstad een nieuw park ontstaan: het Frontenpark. Misschien wel het best bewaarde geheim van Maastricht. Het park is direct verbonden met Het Radium en herstelt de oude vestingstructuur in ere. Ook zijn de Hoge en Lage Fronten opnieuw met elkaar verbonden. Het nieuwe park is ruim twintig hectare groot. Het Frontenpark is de tegenhanger van het stadspark aan de zuidzijde van de stad en heeft een ruwe, ruige uitstraling. Met volop ruimte voor kleinschalige evenementen, flora en fauna én cultureel erfgoed.