NewsGashouder

April 2022

De afgelopen periode heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar het onderbrengen van een Digital Art Centre in de Gashouder. We hebben het onderzoek onlangs afgesloten en hebben samen met de initiatiefnemer de conclusie getrokken dat het concept om meerdere redenen niet haalbaar bleek. Uit de uitgevoerde studie kwam naar voren dat het kansrijker en beter is om het gebouw eerst (basaal) te restaureren voordat we kunnen nadenken over een pernamente invulling.

Die opgave pakken we nu op en kent een doorlooptijd van in totaal ongeveer 2,5 jaar. Dat beslaat het hele proces van ontwerp, vergunning en aanbesteding tot en met de daadwerkelijke verbouwing. Dat betekent dat de komende circa 1,5 jaar de Gashouder (net als afgelopen jaren)  in zijn huidige staat gewoon beschikbaar blijft voor reguliere evenementen en initiatieven. In de tijd tot aan de verbouwing zullen we (nog) geen definitieve (her)bestemmingen faciliteren.

De (ver)bouwperiode zullen we dan gebruiken om te komen tot een meer definitieve invulling. Op het moment dat dit aan de orde is zullen we hier uiteraard uitgebreid over communiceren.