NewsGashouder

Juli 2022

De afgelopen jaren is de gashouder beschikbaar geweest voor publieksevenementen. Omdat de staat van de gashouder de afgelopen jaren achteruit is gegaan heeft de gemeenteraad in juni 2022 geld gereserveerd voor het basisherstel van dit gemeentelijk monument. Dit herstel is de eerste stap op weg naar een uiteindelijke herbestemming en is er op gericht om het monument voor de toekomst te behouden en het gebruik veilig te maken/houden.

De opgave pakken we nu op. dit hele proces neemt naar verwachting anderhalf jaar in beslag. Om de veiligheid van bezoekers te garanderen is besloten om de gashouder de komende periode (tot na de verbouwing) niet langer beschikbaar te stellen voor publieksevenementen.

De (ver)bouwperiode gebruiken we ook om plannen te maken voor een meer definitieve invulling. Op het moment dat dit aan de orde is zullen we hier uiteraard over communiceren.