Gashouder

Gebruik en status van de Gashouder

April 2022 De afgelopen periode heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar het onderbrengen van een Digital Art Centre in de Gashouder. We hebben het onderzoek onlangs afgesloten en hebben samen met de initiatiefnemer de conclusie getrokken dat het concept om meerdere redenen niet haalbaar bleek. Uit de uitgevoerde studie kwam naar voren dat het kansrijker…