Bereikbaarheid van Het Radium

De infrastructuur rondom Het Radium is in de voorbije jaren flink onder handen genomen. De aanlanding van de Noorderbrug is verlegd en de Lage Frontweg sluit nu aan op zowel de Cabergerweg als een nieuwe onderdoorgang richting Fort Willemweg. De verkeerssituatie is veranderd en de Lage Frontweg is per auto uitsluitend bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Vanaf…