Gashouder

Gebruik en status van de Gashouder

Juli 2022 De afgelopen jaren is de gashouder beschikbaar geweest voor publieksevenementen. Omdat de staat van de gashouder de afgelopen jaren achteruit is gegaan heeft de gemeenteraad in juni 2022 geld gereserveerd voor het basisherstel van dit gemeentelijk monument. Dit herstel is de eerste stap op weg naar een uiteindelijke herbestemming en is er op…

Bereikbaarheid van Het Radium

De infrastructuur rondom Het Radium is in de voorbije jaren flink onder handen genomen. De aanlanding van de Noorderbrug is verlegd en de Lage Frontweg sluit nu aan op zowel de Cabergerweg als een nieuwe onderdoorgang richting Fort Willemweg. De verkeerssituatie is veranderd en de Lage Frontweg is per auto uitsluitend bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Vanaf…

Haalbaarheidsstudie naar Gashouder en kazemat

De komende tijd wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een nieuwe functie voor de groene Gashouder en de kazemat aan de Lage Fronten. Digital Art Centre De heer Robin Groenveld heeft zich gemeld en wil beide gebouwen herbestemmen tot een ‘Digital Art Center’ (DAC). Dit is een steeds wisselende multimediale beamer-expositie. De ronde vorm van…

Haalbaarheidsstudie invulling Cokesfabriek

Initiatief Studio Valentin Loellmann De in Maastricht wonende en werkende succesvolle designer Valentin Loellmann wil de Rijksmonumentale Gasfabriek – in de volksmond beter bekend als de Cokesfabriek – ombouwen tot atelier en expositieruimte. Streven is om in de Cokesfabriek een totaalconcept te realiseren waarin ‘mens-kunst-natuur’ centraal staan, een initiatief dat past binnen de ontwikkelingen in…

Onderdoorgang tussen Hoge en Lage Fronten

Door het verleggen van de aanlanding van de Noorderbrug is er ruimte vrijgekomen om de Hoge en Lage Fronten opnieuw met elkaar te verbinden. In de afgelopen maanden heeft bouwer Strukton Civiel daarom vijf verkeersbruggen over de Cabergerweg gerealiseerd. Twee bruggen zijn bestemd voor autoverkeer, drie bruggen voor langzaam verkeer. Cabergerweg: open donderdag 4 oktober…

Nieuw leven voor de Radiumschoorsteen

Als een wokkel klimt de kleine hangsteiger omhoog langs de Radiumschoorsteen. De allereerste klus voor de restauratie van de ruim 60 jaar oude schoorsteen is het uithakken van voegen en (tijdelijk) verwijderen van de klimijzers en trekbanden. Bovenaan de schoorsteen gaan de vakmannen van schoorsteenbouwer Harm Meijer B.V. straks heel wat rigoureuzer te werk: daar…

Restauratie Radiumschoorsteen

Al meer dan 60 jaar lang verwijst de schoorsteen op Het Radium terrein naar het rijke industriële verleden van deze plek. Inmiddels is de schoorsteen een gemeentelijk monument en trotse naamgever, baken en icoon van Het Radium. Om ervoor te zorgen dat de schoorsteen voor de toekomst behouden blijft, is firma Woudenberg maandag 7 mei…